Otwarcie Muzeum Regionalnego PTTK (1981 r.). Od lewej: Kazimierz Kozubal, Stefan Stefański, Jerzy Czajkowski, Maria Ożóg i Wanda Skowron

Otwarcie Muzeum Regionalnego PTTK (1981 r.). Od lewej: Kazimierz Kozubal, Stefan Stefański, Jerzy Czajkowski, Maria Ożóg i Wanda Skowron