Otwarcie Muzeum Regionalnego PTTK (1981 r.). Od lewej: Adam Fastnacht, Wanda Skowron, Marian Terlecki, Kazimierz Moskwa, Krystyna Czyżewska i Henryk Dudek

Otwarcie Muzeum Regionalnego PTTK (1981 r.). Od lewej: Adam Fastnacht, Wanda Skowron, Marian Terlecki, Kazimierz Moskwa, Krystyna Czyżewska i Henryk Dudek