Bliźnianie

Kapela ludowa Bliźnianie powstała w 2006 r. z inicjatywy Jana Winiarskiego, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej. Pierwotny skład kapeli stanowiło 11 osób, w tym 7 instrumentalistów i 4 śpiewaczki.

Skład osobowy przedstawiał się następująco:
- Jan Winiarski – trąbka,
- Józef Gerlach – kontrabas,
- Marian  Szuba – skrzypce,
- Andrzej Dydek – akordeon,
- Jerzy Górniak – klarnet,
- Krzysztof Jarosz – klarnet,
- Mariusz Jarosz – skrzypce,
- Maria Potoczna, Anna Kielar, Krystyna Gacek i Jadwiga Wojtowicz – śpiew.

W 2011 r. kapela obchodziła swój mały jubileusz – 5 lecie działalności, koncert jubileuszowy odbył się przy ważnej uroczystości lokalnej, jaką było otwarcie boiska wielofunkcyjnego i Domu Ludowego w Woli Jasienickiej.
Na przestrzeni sześciu lat, kapela miała okazję zaprezentować się między innymi na: Zjeździe Kapel Ludowych w powiecie brzozowskim, Muzykowaniu Kapel Pogranicza  w Iwoniczu Zdroju, Dożynkach Powiatowych i Parafialnych oraz na wielu imprezach lokalnych: Piknikach Rodzinnych, Dniu Babci i Dziadka, Jubileuszu Pożycia Par Małżeńskich, Wystawach Malarstwa i Rzeźby, Kiermaszach Sztuki Ludowej, a nawet prowadzić orszak prymicyjny.
W 2008 r. dokonano nagrania pierwszej płyty. Odbyło się to w studio nagraniowym Radia Rzeszów. Na płycie znalazły się piosenki: Ja do lasu nie pojadę, W ciemnym lesie, Jedzie ułan, Matulu moja, Obiecałeś, że mnie weźmiesz, Pod Brzozowem, Z tamtej strony młyna, Czemu ty Andziu, Pod zielonym dymnym, Na wójtowej roli, Wyszła sobie na góreczkę, Rybka i największy „hit”  Oj, gadu, gadu w wykonaniu solowym Józefa Gerlacha. Od tamtej pory kapela bierze udział w plebiscycie kapel ludowych Radia Rzeszów, w którym przeważnie zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce pośród 80 innych kapel z Podkarpacia.

fot. Krzysztof Gerlach

Kapela Bliźnianie bazuje głównie na pieśniach, które pochodzą z przekazu ustnego: od rodziców lub dziadków, inspiracje czerpane są również z opracowań Bolesława Pudłowskiego lub zaprzyjaźnionego z kapelą, znanego lirnika haczowskiego Stanisława Wyżykowskiego, a więc zespół wykonuje utwory pochodzenia pogórzańskiego.
Stroje ludowe dla kapeli zakupił wójt gminy Jasienica Rosielna  Marek Ćwiąkała.

Obecny skład kapeli ludowej Bliźnianie tworzą:
- Jan Winiarski – trąbka,
- Jerzy Górniak – klarnet,
- Marian Szuba – skrzypce,
- Józef Gerlach – kontrabas,
- Andrzej Dydek – akordeon,
- Justyna Wołoszyn, Józefa Szyndlar, Anna Kielar, Krystyna Kielar – śpiew.


Krystyna Kielar