Górczanie

Kapela ludowa Górczanie  powstała w 2000 r. Obecnie liczy 9 członków (7 instrumentalistów i 2 solistki). Jej skład jest następujący:
- Zygmunt Podulka – kierownik artystyczny, klarnet,
- Waldemar Korfanty – kontrabas,
- Mateusz Podulka – klarnet,
- Piotr Podulka – trąbka,
- Maja Pojnar – skrzypce,
- Antoni Wojtoń – akordeon,
- Stanisław Wyżykowski – skrzypce,
- Renata Florek, Aleksandra Lubecka – solistki.

Kapela działa pod patronatem Brzozowskiego Domu Kultury. Repertuar zespołu jest ciągle doskonalony i poszerzany. Znajdują się w nim utwory ludowe, przyśpiewki, głównie z regionu brzozowskiego oraz kolędy i pastorałki prezentowane w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Wielkim propagatorem kultury ludowej oraz dobrym duchem zespołu jest Stanisław Wyżykowski, będący „skarbnicą” utworów ludowych, ciągle poddający nowe propozycje repertuarowe.

Kapela prezentuje się w strojach Pogórzan. Uświetnia swymi występami wiele imprez, uroczystości na terenie gminy, powiatu, województwa, bierze udział w przeglądach zespołów ludowych. W październiku 2009 r. zespół reprezentował gminę Brzozów występując podczas X Kongresu Gmin Wiejskich RP organizowanego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Występy zespołu cieszą się wielkim powodzeniem i zainteresowaniem. Widzowie często proszą o bisy, co jest wymierną oceną działalności kapeli. Członkowie zespołu to pasjonaci, którzy w ramach swojego wolnego czasu krzewią tradycję i kulturę ludową regionu Podkarpacia.

Aleksandra Lubecka

fot. Waldemar Korfanty