Szkolny Zespół Tańca Ludowego w Górkach

Szkolny Zespół Tańca Ludowego w Górkach powstał w 2005 r. na okoliczność 50 – lecia Szkoły Podstawowej. Duże zasługi w jego powstaniu miał  ówczesny dyrektor Bronisław Przyczynek. Prowadzenia grupy tanecznej podjęły się Aleksandra Lubecka i Renata Florek. Obecnie zespół działa pod patronatem Zespołu Szkół, którego dyrektorem jest Celina Szczepańska. Skupia on uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej. Funkcję opiekuna, a jednocześnie choreografa pełni Aleksandra Lubecka.

 

W swoim dorobku artystycznym zespół posiada następujące układy choreograficzne: Wiązanka tańców rzeszowskich, Trojak, Kołomajki, Polonez, Kujawiak, Krakowiak.

Szkolny Zespół Tańca Ludowego początkowo prezentował się w strojach wypożyczonych ze zbiorów Studenckiego Zespołu Folklorystycznego Resovia Saltans. Dzięki hojności wielu sponsorów został wyposażony w stroje rzeszowskie (buty, koszule, kamizele, spodnie, gorsety, spódnice, zapaski). W chwili obecnej gromadzone są środki na skompletowanie strojów krakowskich.

Zespół otrzymywał wyróżnienia w Przeglądach Amatorskich Zespołów Artystycznych Mini – Art w Miejscu Piastowym oraz w Mikołajkowych Spotkaniach Tanecznych w Krośnie. Brał udział w Gminnych Przeglądach Zespołów Tanecznych Taneczne Szanse organizowanych w ramach projektu Szansa dla każdego ucznia oraz w Prezentacjach Tanecznych im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu. W 2005 r. zespół prezentował się w Jaśle podczas podsumowania akcji organizowanej przez Rafinerię Jasło S.A. – Grupa Lotos oraz Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły, w której wzięły udział dzieci z sześciu powiatów województwa podkarpackiego. Ponadto uczniowie uświetniali swymi występami  wiele uroczystości szkolnych, imprez organizowanych na terenie gminy, powiatu i województwa.

Aleksandra Lubecka

fot. Ryszard Piecuch