Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca Kalina w Niebocku

„Ze wsią swoją rodzinną żyj…
I daj jej co najlepsze z duszy swojej…
Wróć bocianom, coś wiedzą zdobył.
Nie przecinaj korzeni łączących się z rodzinną ziemią,
Choćbyś na końcu świata się znalazł…”

Władysław Orkan

Taniec ludowy, związany jest z człowiekiem od zarania dziejów, dlatego człowiek zawsze wyrażał swoje emocje śpiewem i tańcem.

Na przestrzeni wieków taniec zatracał swoją powszechność, zamierał, podobnie jak i cała sztuka ludowa.

Aby nie stracić kontaktu ze sztuką ludową oraz uwrażliwić na nią dzieci i młodzież w 2003 r. we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni, w szkole w Niebocku utworzono Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”. Pierwszym choreografem zespołu był Adam Król, który opracował repertuar i do końca 2011 r. prowadził zajęcia dwóch grup wiekowych. Systematyczna praca i duże zaangażowanie, ciągle wzbogacany repertuar pozwoliły młodzieży na udział nie tylko w imprezach środowiskowych, ale także na promocję swojego dorobku artystycznego w Polsce i za granicą.

W 2004 r., po pierwszych sukcesach zespołu, dyrektor GOKBPiW-u – Jacek Adamski we współpracy z wójtem Gminy Dydnia – Jerzym F. Adamskim, widząc potrzebę promowania kultury ludowej, zorganizowali w Niebocku spotkanie zespołów tańca ludowego – „Biesiadę Kultury Dawnej”. Zaproszenie spotkało się z zainteresowaniem innych zespołów, które zaprezentowały tańce irlandzkie, szkockie, ukraińskie, słowackie oraz polskie. Okazało się, że była to bardzo trafiona inicjatywa, dlatego podjęto decyzję o kontynuacji takich spotkań pod nazwą Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci Gór i Dolin”. W 2013 r. odbył się on już po raz dziewiąty.

Od 2006 r. działalność zespołu „Kalina” wspierana jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż zespół posiada pięć kompletów strojów: krakowskie, rzeszowskie, lubelskie, żywieckie oraz ukraińskie, które pozyskane zostały dzięki staraniom Jacka Adamskiego – dyrektora GOKBPiW – u w Dydni.

Na repertuar Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca składają się następujące tańce: beskidzkie, przeworskie, rzeszowskie, lubelskie, śląskie, lasowiackie oraz tańce narodowe: Polonez, Krakowiak i Mazur.

Od dwóch lat choreografem zespołu jest Tomasz Rożek, a opiekunami: Beata Dżoń i Beata Ziółkoś – Florek. W związku z dużym zainteresowaniem w chwili obecnej funkcjonują trzy grupy wiekowe: grupa średnia (klasy 4-6) i najstarsza (gimnazjum) prowadzona przez Tomasza Rożka oraz grupa najmłodsza (klasy 0 – 3) prowadzona przez Dariusz Klimowicza.

Dorobek artystyczny zespołu:

- Międzynarodowy Festiwal „Dzieci Gór i Dolin” w Niebocku,

- Panorama Kultur Pogranicza – Gorlice,

- Panorama Kultur Szymbark,

- Wojewódzki Festiwal Folklorystyczny Gołcza – Wielkanoc,

- Prezentacje Taneczne im. Prof. Waleriana Pańki – Turze Pole,

- Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych – Jasienica Rosielna,

- XI Międzynarodowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego „Taneczny Krąg” Przemyśl,

- Międzynarodowy Przegląd Zespołów Artystycznych „Granica łączy, a nie dzieli” – Grabownica,

- Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec” – Łańcut,

- VI Wielokulturowa Sobótka nad Wisłokiem – Krosno,

- Międzynarodowy Festiwal „Złote Wrota” – Kijów 2008, Kijów 2010 – Ukraina,

- Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – Eger – Węgry,

- Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Tomorrow” – Filistra – Bułgaria

- Warsztaty taneczne zakończone Galą – Lwów – Ukraina,

- Warsztaty Taneczne – Zakopane,

- Międzynarodowy Festiwal „Raslavickie Slavosti” – Słowacja.

Obecnie coraz częściej lokalne społeczności w poszukiwaniu swoich korzeni sięgają do zapomnianych zwyczajów i obrzędów. Widzą w tym możliwość zintegrowania mieszkańców oraz utrwalania dziedzictwa kulturowego kraju i regionu.

Jednak w przypadku zespołu „Kalina” dodatkowo cieszy fakt, że po tę tradycję sięgają dzieci i młodzież. Daje to wiarę, że nie zginie szacunek dla starej kultury ludowej i wzmocni się więź międzypokoleniowa.

BD

fot. Beata Holik