Szlaki tematyczne


SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

Powiat brzozowski, mimo niedużej powierzchni, wyróżnia się znaczną liczbą cennych zabytków drewnianych o bogatej przeszłości sięgającej często średniowiecza. W zdecydowanej większości są to obiekty sakralne. Najwartościowsze z nich zostały połączone w ramach drogowego Szlaku Architektury Drewnianej. Dwa z nich w 2003 r. zostały wpisane na Listę światowego Dziedzictwa UNESCO. W województwie podkarpackim trasa nr I (tzw. krośnieńsko-brzozowska) obejmuje na obszarze powiatu brzozowskiego następujące obiekty (w sugerowanej kolejności zwiedzania): kościół w Golcowej (XV w.), kościół w Domaradzu (XV w.), kościół w Jasienicy Rosielnej (1770 r.), kościół w Bliznem (XV w.; UNESCO), kościół w Humniskach (XV w.), kościół w Jabłonce (1936 r.), dawna plebania w Dydni (1917 r.), zespół dworski (XIX w.), kościół w Haczowie (XV w. – uznawany za najstarszy i największy w Polsce; UNESCO). Do trasy nr II (tzw. sanocko-dynowskiej) spośród obiektów powiatu brzozowskiego zaklasyfikowano cerkiew w Uluczu (1659 r.). Jej boczny wariant (trasa II A – Dynów-Bircza) pozwala dotrzeć do dawnych cerkwi w Krzemiennej (1867 r.) i Obarzymie (1828 r.). Przy każdym obiekcie umieszczono tablice informacyjne z krótkim opisem historycznym w języku polskim, angielskim i niemieckim.

 

SZLAK IKON

Wschodnie rubieże obecnego powiatu brzozowskiego do 1947 r. zamieszkiwała ludność wyznająca chrześcijaństwo w obrządku wschodnim: prawosławie i grekokatolicyzm. W celu zachowania pozostałości po niej wyznakowano w dolinie Sanu Szlak Ikon prowadzący z Sanoka do Ulucza, gdzie znajduje się jedyny obiekt z terenu powiatu brzozowskiego zaliczony do tegoż szlaku, czyli dawna drewniana cerkiew grecko-katolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1659 r.

BRZOZOWSKI SZLAK MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ

Brzozów i jego okolice obfitują w miejsca pamięci narodowej – dziedzictwo często tragicznych zmagań o suwerenność Polski oraz martyrologii ludności polskiej i żydowskiej: pomniki, obeliski, krzyże, tablice, kapliczki, groby i inne obiekty. Czterdzieści najważniejszych z nich zaliczono do Brzozowskiego Szlaku Miejsc Pamięci Narodowej. Obok części z nich umieszczono tablice informacyjne. Upamiętniają walkę i postacie związane m.in. z Konfederacja Barską, rabacją galicyjską, Powstaniem Styczniowym, obiema wojnami światowymi, wielkim strajkiem chłopskim w 1937 r., a także okresem stalinizmu. Przemieszczając się pomiędzy poszczególnymi miejscami pamięci narodowej można zwiedzić również inne interesujące obiekty.

 

SZLAK NADSAŃSKICH UMOCNIEŃ

 

SZLAK WAROWNI NADSAŃSKICH

 

SZLAK „PRAWEM I LEWEM PO ZIEMI SANOCKIEJ”

 

SZLAK WODNY „BŁĘKITNY SAN”