Przepióreczka

Jeszcze przed założeniem kapeli na terenie Niebocka został przygotowany obrzęd weselny Niebockie wesele. Na jego potrzeby w 1986 r. została powołana do życia kapela ludowa o nazwie Przepióreczka, która miała przygrywać podczas występów. Z biegiem lat zespół obrzędowy rozpadł się natomiast kapela pozostała, a jej członkowie nadal się spotykali i tworzyli repertuar. Założycielem kapeli był nieżyjący już Mieczysław Oleniacz, on również na jednej z prób wymyślił nazwę. Chciał w ten sposób podkreślić jej lekki, ludowy i wiejski charakter.

W 1987 r. Mieczysław Oleniacz dobrał stały skład, sam zaś został kierownikiem kapeli. Inspiracje do piosenek czerpano głównie z własnych przekazów i autopsji (znajomości dawnej muzyki). Skład kapeli zmieniał się niejednokrotnie, a pierwotnie przedstawiał się następująco:
- Mieczysław Oleniacz – klarnet,
- Tadeusz Pilszak – skrzypce,
- Szymon Rachwał – akordeon,
- Władysław Zubel – kontrabas,
- Anna Adamska, Zofia Myćka, Wanda Rachwał, Urszula Wojtowicz – wokal.
Później do kapeli dołączyli: Tadeusz Pytlak, Marian Szuba, Józef Zubel i Zbigniew Zubel. Obecny skład zespołu przedstawia się następująco:
- Władysław Delimat – kontrabas, skrzypce sekund
- Józef Rachwał – klarnet,
- Szymon Rachwał – akordeon, śpiew,
- Kazimierz Sokalski – klarnet, śpiew,
- Roman Sokalski – akordeon, śpiew,
- Zofia Kostecka, Zofia Myćka, Wanda Rachwał, Urszula Wójtowicz – śpiew.

Pierwsze stroje dla kapeli zakupił Marek Koszela, ówczesny prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Niebocku. Były to stroje typowo krakowskie – dla kobiet. Natomiast stroje męskie, również krakowskie otrzymano z Domu Kultury w Krośnie. Później typowe rzeszowskie stroje zakupił dla kapeli Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni i w takich strojach kapela występuje do dziś. Zespół posiada również stroje na czas letni (płócienne spodnie, biała koszula, słomkowy kapelusz).

Obecnie opiekę nad zespołem sprawuje Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni, a kierowniczką muzyczną jest Małgorzata Turopolska. Próby kapeli odbywają się regularnie w sali Domu Ludowego w Niebocku. Niezbędnej pomocy udziela zespołowi jej członek Roman Sokalski, który jest skarbnicą piosenki biesiadnej i na każdą próbę przyjeżdża z nowymi pomysłami, a także udziela trafnych wskazówek.

Przepióreczka uświetnia swoimi występami zarówno uroczystości gminne, jak i wojewódzkie: dożynki, festyny ludowe, wigilie dla osób starszych w Domach Opieki Społecznej, dzień Babci i Dziadka, bierze udział w uroczystościach kościelnych: odpustach, pielgrzymkach do sanktuariów, procesjach. Uczestniczy również w przeglądach, koncertach, zjazdach organizowanych przez placówki kultury działające na terenie Podkarpacia. Corocznie kapela bierze udział w Zjeździe Kapel i Śpiewaków Podkarpacia, ponadto występuje podczas Solińskiego Lata. W lutym 1994 r. odbył się występ Przepióreczki w sali wystawowej Muzeum Regionalnego PTTK w Brzozowie. Fragment tego koncertu został wyemitowany w Telewizji Rzeszów. W listopadzie 1996 r. kapela dokonała pierwszego nagrania dla Radia Rzeszów i przystąpiła do Plebiscytu Kapel Ludowych. Zespół współpracuje z Wielopolem Skrzyńskim, Wiśniową, Duklą, Nowym Żmigrodem, występuje także w Dynowie. Bierze udział w Jarmarkach Folklorystycznych w Brzozowie i Mrzygłodzie. W ramach współpracy i wymiany muzycy kilkakrotnie wystąpili w Marhaniu na Słowacji.

Należy wspomnieć, że 2 grudnia 2008 r. kapela ludowa Przepióreczka nagrała pierwszą płytę Razu pewnego w studiu nagraniowym w Krośnie. W przygotowaniu znajduje się materiał z nagraniami wykonanymi przez pierwotny skład kapeli.

W 2011 r. kapela obchodziła 25-lecie istnienia. Wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski złożył wniosek o przyznanie odznaczeń państwowych dla członków kapeli. Decyzją Prezydenta RP został przyznany Złoty Krzyż Zasługi dla Zofii Myćki, Szymona Rachwała, Wandy Rachwał i Urszuli Wójtowicz, Srebrny Krzyż Zasługi dla Władysława Delimata, Józefa Rachwała i Kazimierza Sokalskiego, natomiast Brązowy Krzyż Zasługi dla Zofii Kosteckiej i Romana Sokalskiego. Ceremonia wręczenia odznaczeń miała miejsce 15 lutego 2011 r. w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a wręczyła je wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska. Uroczystością połączoną z obchodami rocznicy istnienia kapeli była również biesiada ludowa, z Kołami Gospodyń Wiejskich, organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku, na której Wójt Gminy Dydnia wręczył kapeli nagrody książkowe. Na uroczystości obecny był wicestarosta brzozowski Janusz Draguła, natomiast starosta brzozowski Zygmunt Błaż ufundował kobietom bluzki do strojów ludowych.

                                                                                                                      Marzena Bąk

fot. ze zbiorów Małgorzaty Turopolskiej