Galerie i pracownie artystyczne

BRZOZÓW

Galeria „Na Strychu” (w BDK w Brzozowie)

Początkiem powstania galerii była wystawa Michała Florka i Piotra Worońca w 1985r. Następnie w 2002r. zrodził się pomysł kontynuacji wizji artystów. W galerii prezentowane są prace m.in. Elżbiety Janczyk-Bryneckiej, Magdaleny Bąk, Jacka Burgera, Magdaleny Gałeckiej, Eliasza Mikosia, Przemysława Pokrywki, Małgorzaty Szafran, Pitra Worońca i innych.

Kontakt:

Ul. Armii Krajowej 3

36-200 Brzozów

tel. 13 43 419 38 wew. 29

kom. 693 947 411

 

GRABOWNICA STARZEŃSKA

Galeria Jacka Krupy (Grabownica Starzeńska)

Malarstwo Jacka Krupy korzysta z tradycji surrealistycznej i symbolicznej. Jego dzieła są dopracowane i wysmakowane. Obrazy artysty odnoszą się do wielu obszernych tematów takich jak: antyk, religie Dalekiego Wschodu, astronomia.

 

OBARZYM

 

Dom Tradycji i Kultury w Obarzymie

W budynku remizy OSP w Obarzymie powstał Dom Tradycji i Kultury. Wśród eksponatów dawnego rzemiosła znajdują się m.in. prządka, żarna, cep. Można tutaj obejrzeć galerię „Obarzymskie pieńki”, która odkrywa przed zwiedzającymi czteroletnią historię odbywających się się w Obarzymie i w Niewistce plenerów malarskich. Pokazuje cząstkę prac młodych artystów, z dwukrotnie zrealizowanych warsztatów rzeźbiarskich.

Kontakt:

Obarzym 26

36-204 Dydnia

kom. 600 911 478

opiekunem jest Piotr Szul

TRZEŚNIÓW

Kolekcja Hełmów Paradnych w Trześniowie (Edward i Wojciech Mróz)

Kolekcja ma początek w latach 80-tych. Wówczas wykonano pierwsze egzemplarze. Hełmy są odtwarzane z egzemplarzy wypożyczonych z muzeów i odkupionych – zazwyczaj zdewastowanych, nie nadających się do użytku. Pierwowzory były noszone w okresie zaborów i II RP podczas świąt państwowych i kościelnych, a wzorowane były na hełmach greckich, rzymskich i francuskich. Rodzinne hobby ojca i syna zapoczątkowane było wykonaniem dwóch hełmów potrzebnych ochotnikom pełniącym wartę przy grobie Pańskim. Ich oferta obejmuje 15 podstawowych typów w 3 kolorach (białym, żółtym, czarnym) i w brokacie, wykonanych z żywic i elementów metalowych (brązu, mosiądzu i chromu).

Kontakt:

Edward i Wojciech Mrozowie

Trześniów 103

36-212 Trześniów

tel. 13 43 940 99