Pomniki – Haczów

POMNIK KS. TOMAKI PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM

Pomnik ks. Marcina Tomaki został ufundowany przez parafian haczowskich pod kierunkiem proboszcza haczowskiego ks. prał. Kazimierza Kaczora – archiprezbitera krośnieńskiego. Figurę bohaterskiego duszpasterza zaprojektował i wykonał artysta rzeźbiarz Grzegorz Tomkowicz z Jabłonicy Polskiej. Poświęcenia pomnika dokonał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a zarazem metropolita przemyski obrządku łacińskiego abp Józef Michalik 23 czerwca 2007 r. podczas uroczystej mszy św. z okazji 10. rocznicy koronacji Piety Haczowskiej.

* * *

POMNIK BOHATERÓW HACZOWA POLEGŁYCH W WOJNACH ŚWIATOWYCH

Inicjatorami wzniesienia pomnika byli członkowie Kasy Stefczyka w Haczowie, a duszą przedsięwzięcia dyrektor szkoły Michał Szuber. Dzięki ich zaangażowaniu mieszkańcy wsi w 1935 r. ufundowali okazały obelisk. Jego projektantem i wykonawcą był krośnieński rzeźbiarz Piotr Kędzierski. Ciekawa jest wymowa piaskowcowej kolumny, wspartej na bazie i oplecionej liśćmi laurowymi, ze zrywającym się do lotu orłem w zwieńczeniu. Na ścianach bazy umieszczono 3 tablice: jedną z 29 nazwiskami, drugą z 30 nazwiskami i trzecią z napisem Ojcom, synom, mężom i braciom poległym w wojnach 1914-1920 i kolejnymi 30 nazwiskami.
Pomnik doznał uszkodzenia pociskiem w czasie przejścia frontu latem 1944 r. Odtworzenia ubytków dokonał mistrz kamieniarski z Jasła Ludwik Decyl w 1960 r. Pomnik w 1973 r. uzupełniony został o tablicę z napisem Ojcom, synom, mężom i braciom poległym w wojnach 1914-1920 i 1939-1945. Haczowianie. Tablica upamiętnia 81 osób, które poniosły śmierć w latach wojny.

* * *