Mały Skansen Tomasza Kędry w Grabownicy Starzeńskiej

Niepowtarzalnym miejscem w powiecie brzozowskim, które zachowuje cząstkę lokalnej historii jest „Mały Skansen” w Grabownicy Starzeńskiej. Począwszy od 2001 r. właściciel skansenu, a jednocześnie pasjonat historii i kultury ludowej – Tomasz Kędra gromadzi sprzęt gospodarczy i przedmioty codziennego użytku obrazujące życie w Grabownicy Starzeńskiej na przestrzeni XX w. Dębowy kredens, żeliwne garnki, stare zegary, maśniczki, kijanki, chomąta, sieczkarnia, żarna i wiele innych przedmiotów – to tylko namiastka sporej kolekcji pasjonata-zbieracza. Eksponaty znajdują się w kilku budynkach i szopach, a także w zaaranżowanych podcieniach i powstających co pewien czas nowych wiatach; wszystko wkomponowane w malowniczy krajobraz wsi, lasu, gdzie panuje spokój i cisza. W jednym z pomieszczeń urządzono izbę chłopską, a w innym kuźnię.
Całą kolekcję można zwiedzać codziennie. Pod nieobecność Tomasza Kędry rolę „przewodnika” pełni Hanna Kędra.

Kontakt:
Tomasz Kędra
Grabownica Starzeńska 3
36-207 Grabownica Starzeńska
tel. 603 486 783