Ceny biletów wstępu

I. Opłaty za jednorazowy wstęp do muzeum (w ratuszu) na wystawę stałą wynosi:

a) opłata normalna – 4,00 zł
b) opłata ulgowa – 2,00 zł

II. Opłaty za jednorazowy wstęp do muzeum (w ratuszu) na wystawę czasową:

a) opłata normalna – 3,00 zł
b) opłata ulgowa – 1,50 zł

Wstęp bezpłatny obowiązuje w poniedziałki na wystawy stałe

* * *

I. The cost of single fare ticket at stationery exhibit:

a) normal ticket4 Zloty
b) reduced ticket2 Zloty

 

II. The cost of single fare ticket at temporary exhibit:

a) normal ticket3 Zloty
b) reduced ticket1, 5 Zloty

 

You might see stationary exhibit in the Regional Museum at every Monday free charge.

* * *