Obiekty architektury sakralnej – Blizne

     Drewniany kościół gotycki konstrukcji zrębowej p.w. Wszystkich Świętych z połowy XV wieku. Od strony zachodniej przylega do niego, zwieńczona izbicą, masywna trzykondygnacyjna wieża – dzwonnica z I połowy XVII w. W bocznym ołtarzu znajduje się, inspirowana ryciną Albrechta Dürera, lipowa figura Matki Bożej Pełnej Łaski nieznanego autora z I połowy XVI w. Północną ścianę prezbiterium zdobi  późnorenesansowa  ambona pokryta bogatą polichromią ornamentalną z 1604 r. W ołtarzu głównym wyróżnia się obraz Adoracji Matki Bożej przez Wszystkich Świętych, który powstał w połowie XVII w. w kręgu Tomasza Dolabelli. Tym, co wyróżnia kościół w Bliznem, jest pokrywająca niemal jego całe wnętrze, unikalna polichromia ze scenami biblijnymi (biblia pauperum) powstała na przestrzeni kilku stuleci (XVI-XVIII). Na początku l. 70-tych XX w. odsłonięto najciekawsze fragmenty trzech dekoracji malarskich z różnych okresów czasu, aby pokazać przemiany zachodzące w zdobieniu ścian i stropu. Teren wokół świątyni i dawnego przykościelnego cmentarza otoczony jest drewnianym parkanem z czterema XIX-wiecznymi kapliczkami odpustowymi w jego obwodzie. W sąsiedztwie kościoła zachowało się kilka drewnianych budynków o charakterze mieszkalnym oraz gospodarczym tworzących wraz ze świątynią unikatowy zespół kościelno-plebański: wikarówka (stara plebania), spichlerz (lamus), organistówka (dawna szkoła parafialna), stodoła oraz szpital ubogich. W 2003 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

     Murowana kaplica św. Michała powstała w 1877 roku w miejscu prezbiterium dawnego kościoła klasztornego kapucynów.