Obiekty architektury sakralnej – Górki

Drewniany kościół, dawniej parafialny, p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z 1939 r. konstrukcji zrębowej, szalowany, kryty dwuspadowym blaszanym dachem; na przecięciu nawy z niższym od niej transeptem z dwoma kaplicami umiejscowiona jest ośmioboczna wieżyczka sygnaturki; wewnątrz elementy wyposażenia z XVIII w., m.in. rokokowy feretron przeniesiony z kościoła w Humniskach, późnobarokowa promienista monstrancja z ornamentami w stylu regencji i rokoka.