Obiekty architektury sakralnej – Humniska

     Drewniany kościół gotycki konstrukcji zrębowej na kamiennej podmurówce i z murowaną zakrystią p.w. św. Stanisława Biskupa z XV w. (jedna z najstarszych zachowanych drewnianych świątyń w Polsce – być może obecny obiekt to świątynia, o której mówi dokument fundacyjny i uposażający z 1409 r., wydany przez ówczesnego właściciela Humnisk i Górek, Mikołaja Benka Merbotę z Żabokruk, za tą datą przemawiają również wyniki analizy architektonicznej); konsekrowany w 1556 r.; rozbudowany u schyłku XIX w. (dodano kaplice do ramion transeptu i kruchty); znajduje się na trasie podkarpackiej I (krośnieńsko-brzozowskiej) szlaku architektury drewnianej; rzadki przykład rozplanowania: korpus nawowy o szerokości prezbiterium oraz relikty płytkich ramion transeptowych; do najstarszych i cenniejszych elementów wyposażenia należy zaliczyć: ołtarz główny późnorenesansowy z XVII w. (przeniesiony ze zburzonego kościoła kapucynów na górze św. Michała w Bliznem), czarę chrzcielnicy kamiennej o tradycjach gotyckich z XVI w., kropielnicę kamienną w typie chrzcielnicy gotyckiej z XVI w., krucyfiks barokowy w tęczy z XVII w. oraz barokową ambonę z 1717 r. z malowidłami ewangelistów; pod posadzką kilka obiektów architektury sepulkralnej; wedle dawnego podania miejsce pochówku Zyndrama z Maszkowic, jednego z dowódców rycerstwa polskiego w bitwie pod Grunwaldem; obok kościoła murowana dzwonnica parawanowa z przełomu XIX i XX w. ; plac wokół kościoła otoczony współczesnym kamienno-drewnianym ogrodzeniem; obok murowana, potynkowana plebania z 1907 r. z fasadą ozdobioną płaskorzeźbami w tynku przedstawiającymi: Adama Mickiewicza, Tadeusza Kościuszki i wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej w otoczeniu godeł Polski, Litwy i Rusi; dach dwuspadowy, naczółkowy, kryty blachą; narożniki boniowane.