Obiekty architektury sakralnej – Jabłonica Polska

     Dawna murowana cerkiew pw. św. św. Kosmy i Damiana z 1791 r. (obecnie kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny). Podawana w „Katalogu zabytków sztuki” (i powielana przez kolejnych autorów) data 1761 odnosi się do wcześniejszej, drewnianej świątyni. Jest to obiekt orientowany, bez wyraźnych cech stylowych. Dach dwuspadowy kryty blachą wieńczy wieżyczka na sygnaturkę kształtu barokowego, a nad zachodnią częścią nawy niska wieża, konstrukcji słupowej z izbicą, baniastym hełmem i ażurową latarnią.