Obiekty architektury sakralnej – Końskie

    Dawna drewniana cerkiew grecko-katolicka pw. Przemienienia Pańskiego z 1927 r. (obecnie kościół pw. Przemienienia Pańskiego i Matki Bożej Bolesnej), zbudowana na miejscu wcześniejszej, spalonej 15 lat wcześniej. Jest to obiekt orientowany, konstrukcji zrębowej, szalowany, pokryty blachą, wzniesiony na planie krzyża greckiego z centralnie ulokowaną kopułą z latarnią, na ośmiobocznym bębnie. Większość wyposażenie wnętrza, tak jak późnobarokowe ołtarze: główny z cerkwi w Uluczu z kręconymi kolumnami oraz dwa boczne z cerkwi w Krzywem, pochodzi z XVIII w. W sąsiedztwie znajduje się murowana, cerkiewna, parawanowa dzwonnica trójarkadowa z jednym zachowanym dzwonem z 1712 r.