Obiekty architektury sakralnej – Krzemienna

     Dawna drewniana cerkiew grecko-katolicka pw. Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni z 1867 r. (obecnie kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski – filia parafii w Dydni). Jest to budowla konstrukcji zrębowej, pokryta szalunkiem, pozornie dwudzielna z prezbiterium skierowanym w kierunku północno-wschodnim.  Posiada dach trójspadowy pokryty blachą z wysmukłą wieżyczką sygnaturową na kalenicy nawy, która zastąpiła wcześniejszą kopułę. Wewnątrz znajduje się barokowy ołtarz główny z początków XVIII w. oraz dwa rokokowe ołtarze boczne z II połowy XVIII w., z których jeden zawiera renesansowy obraz Pokłon Trzech Króli z II połowy XVI w.