Obiekty architektury sakralnej – Krzywe

     Dawna drewniana cerkiew grecko-katolicka pw. Zaśnięcia Matki Bożej z 1759 r., później, dwukrotnie poddana przebudowie, zatraciła cechy stylowe (obecnie kościół pw. Matki Bożej Łaskawej – filia parafii w Dydni). Jest to obiekt orientowany, konstrukcji zrębowej, szalowany, dwudzielny z przedsionkiem konstrukcji, co jest rzadkością, sumikowo-łątkowej.  Jednokalenicowy dach pokrywa blacha i wieńczy wysmukła wieżyczka sygnaturowa z 1872 r. Wyposażenie wnętrza, które jest współczesne, to przede wszystkim dzieła miejscowego twórcy ludowego – Henryka Cipory.