Obiekty architektury sakralnej – Przysietnica

     Murowany, trzynawowy kościół z półkoliście zakończonym prezbiterium  pw. św. Marcina o cechach gotyckich i neoromańskich, konsekrowany w 1928 r.; wyposażenie z wcześniejszej drewnianej świątyni.