Obiekty architektury sakralnej – Siedliska

     Dawna drewniana cerkiew grecko-katolicka pw. św. Michała Archanioła z 1860 r. z przedsionkiem dobudowanym w 1954 r. (obecnie kościół, w którym okazjonalnie odprawiane są nabożeństwa). Jest to budowla orientowana, konstrukcji zrębowej z szalunkiem na zewnętrznych ścianach. Dwuspadowy, pokryty blachą, dach wieńczy nad nawą ośmioboczna wieża ozdobiona ślepymi oknami, na której znajduje się kopuła z latarnią. Wyposażenie wnętrza, pochodzące z rozebranego w 1970 r. kościoła w Gdyczynie (dziś część Siedlisk), datuje się na XVIII i XIX w.  Obok świątyni stoi murowana dzwonnica parawanowa.