Obiekty architektury sakralnej – Stara Wieś

     Kapliczka na Polowcu z dwoma tablicami upamiętniającymi przyjęcie zrzutu broni dla partyzantów Armii Krajowej z Obwodu Brzozów w 1944 r. oraz śmierć załogi drugiego samolotu Halifax z zaopatrzeniem dla akowców, który podczas lotu został zestrzelony nad Jugosławią.