Obiekty architektury sakralnej – Wara

     Dawna drewniana cerkiew grecko-katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1889 r. (od 1946 r. kościół, obecnie nieużytkowany). Jest to obiekt orientowany, konstrukcji zrębowej, dwudzielny, przykryty dwukalenicowym blaszanym dachem, którego zwieńczeniem jest czworoboczna wieżyczka sygnaturowa o hełmie piramidalnym, który zastąpił usuniętą wcześniej kopułkę. Wyposażenie wnętrza świątyni zostało przeniesione do nowego kościoła. W sąsiedztwie stoi kamienna dzwonnica z dwoma arkadami i dzwonem z datą 1676, wzniesiona w XIX w.