Obiekty architektury sakralnej – Zmiennica

     Drewniany kościół parafialny p.w. Trójcy Przenajświętszej z 1810 r. w dawnym ogrodzie dworskim; po przeniesieniu w 1981 r. z sąsiedniego Jasionowa (gdzie po wybudowaniu nowej świątyni był nieużytkowany od 1955 r.) mocno przekształcono jego pierwotną bryłę z powodu osadzenia na wysokim, murowanym podpiwniczeniu;  na placu przykościelnym znajduje się, również przeniesiona z Jasionowa, gdzie służyła jako stopień ołtarza głównego, piaskowcowa płyta nagrobna Adama D.E. Wzdowskiego z 1539 r. (najstarszy zachowany nagrobek ziemi brzozowskiej).

     Drewniana, domkowa kapliczka kryta gontem z początku XIX w. z rzeźbą ludową św. Jana Nepomucena odtworzoną na wzór skradzionej w 1982 r. przez miejscowego rzeźbiarza ludowego Stanisława Adamczaka na placu przykościelnym.