Obiekty architektury świeckiej – Brzozów

     Murowany gmach ratusza pośrodku rynku z czterokondygnacyjną – przy południowej elewacji – wieżą zakończoną ostrosłupowym hełmem; wybudowany ok. 1896 r. według projektu Władysława Łuczyckiego; obecnie siedziba Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta z wystawami prezentującymi historię oraz kulturę ludową regionu brzozowskiego.

     Murowany budynek dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z okrągłą wieżą w narożniku, wzniesiony w latach 1909-1910 według projektu Jana Sas-Zubrzyckiego; frontowa elewacja ozdobiona popiersiami: Kazimierza Wielkiego, królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły i Tadeusza Kościuszki oraz tarczami herbowymi: Brzozowa, z Powstania Styczniowego i Galicji autorstwa Stanisława Majerskiego; obecnie siedziba Brzozowskiego Domu Kultury z Galerią Na Strychu  prezentującą dzieła współczesnych artystów regionu oraz kina „Sokół”.