Obiekty architektury świeckiej – Humniska

     Drewniany dwór konstrukcji zrębowej na wysokim podmurowaniu kamiennym z XVIII w., usytuowany na sztucznie usypanym wzniesieniu; parterowy, częściowo podpiwniczony (w piwnicach sklepienia kolebkowe), gruntownie przekształcony w 1921 r. poprzez uzupełnienie cegłą,  potynkowany; obok dworu zachowała się murowana, dwutraktowa piwnica z kamienia ze sklepieniami krzyżowo-kolebkowymi (przypuszczalnie pozostałość dworu z XVI w.).