Brzozowski Dom Kultury

Placówka prowadzi swoją działalność, patronując kilkunastu funkcjonującym zespołom artystycznym, w większości muzycznym i wokalnym. Ponadto Brzozowski Dom Kultury umożliwia zajęcia w wielu innych dziedzinach zainteresowań. Dla dzieci organizowane są zajęcia taneczne, muzyczno-ruchowe, a nawet gimnastyczne. Istnieje również kino „Sokół”. W ramach działalności środowiskowej, BDK jest każdego roku organizatorem lub współorganizatorem szeregu imprez otwartych i plenerowych, głównie o zasięgu regionalnym i lokalnym, ale też ogólnopolskim, np. Brzozowskie Warsztaty Jazzowe.

Kontakt:
ul. Armii Krajowej 3
36-200 Brzozów
tel./fax: 13 43 419 38
nr wew.
20 – Dyrektor/fax
21 – Sekretariat
23 – Księgowość
29 – Kino

Repertuar kina „Sokół” można śledzić na stronie internetowej: www.kino.bdk.net.pl