Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni

GOKBPiW proponuje korzystanie z bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej. Gmina słynie z żywo rozwiniętej twórczości ludowej. Placówka prowadzi działalność w zakresie organizacji imprez, współpracy międzynarodowej i wydawania publikacji.

Kontakt:

tel. 13 43 030 36