Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku istnieje od 1976 r. Jego siedziba mieści się w okazałym budynku wyposażonym w salę widowiskową z zapleczem, pracownie kółek zainteresowań i sale prób. Znajduje się w centrum Haczowa przy zespole dworkowo-parkowym. Działalność ukierunkowana jest na potrzeby kulturalne i rozrywkowe mieszkańców Haczowa i całej gminy. GOKiW organizuje liczne konkursy, przeglądy dla młodzieży, wystawy, prowadzi kursy i zajęcia warsztatowe z zakresu rękodzieła artystycznego, w tym haftu haczowskiego, koronkarstwa, tkactwa. Od 2006 r. przy GOKiW funkcjonuje „Sala tradycji” i siłownia.

Kontakt:
Haczów 95
36-213 Haczów
tel. 13 43 910 57