Pomniki – Grabownica Starzeńska

     Pomnik Grunwaldzki, ufundowany w 1910 r. przez społeczność wsi z okazji 500-lecia zwycięstwa grunwaldzkiego; na kamiennej podstawie znajduje się figura Matki Bożej, a u jej podnóża rzeźba orła z rozpiętymi skrzydłami, skutego kajdanami.

     Pomnik Żołnierzy Armii Czerwonej „Za Wolność Waszą i Naszą”  projektu Mariana Jarosza i Kazimierza Kalemby;  wystawiony w 1949 r. z inicjatywy pracowników miejscowej kopalni ropy naftowej i mieszkańców Grabownicy Starzeńskiej celem upamiętnienia żołnierzy radzieckich poległych w walkach o wyzwolenie  miejscowości spod okupacji niemieckiej; jednym z elementów pomnika jest działko artyleryjskie, umieszczone w arkadzie oraz orzeł w koronie, który po 1989 r. zastąpił gwiazdę radziecką.