Brzozów

Izba Przyjęć
Mieści się  w budynku pawilonu C posiada zabudowany, otwierany automatycznie wjazd dla karetek pogotowia chronicy przed zmianami atmosferycznymi, co pozwala na bezpieczne i szybkie przetransportowanie pacjenta z samochodu do budynku szpitala. Całodobowy dyżur jest pełniony przez lekarza dyżurnego, który w określonych przypadkach korzysta z konsultacji lekarzy specjalistów pełniących dyżury na innych specjalistycznych oddziałach szpitalnych.

Kontakt:
Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
ul. Ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. 13 43 096 83

 * * *

Przychodnia Rejonowa

Godziny pracy:
pon. – piątek: 7.45-18.00

Kontakt:
ul. Bielawskiego 16
36-200 Brzozów

Rejestracja pacjentów: tel. 13 43 400 86
Gabinet zabiegowy: tel. 13 43 434 80
Gabinet chirurgii stomatologicznej: tel. 13 43 434 07
Rejestracja do poradni dziecięcej: tel. 13 43 434 09

* * *