Malinówka

Ośrodek Zdrowia

Godziny pracy:
pon. – piątek: 10.00-16.00

Kontakt:
Malinówka 61
36-213 Haczów
tel. 13 43 914 32

* * *