Mikołajkowy Wieczór Poetycki Krzysztofa Grabonia

I cóż winnaś poezjo, że nie dajesz chleba,
Że gdy kogo ukochasz — najczęściej ma kwiaty
Lub złoty laur na głowie, lecz na butach łaty
I zimą bez paltota liczy gwiazdy nieba?

(Aleksander Michaux, I cóż winnaś poezjo…)

 

Późnym popołudniem 10 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej ratusza w ramach Brzozowskich Spotkań Muzealnych odbył się Mikołajkowy Wieczór Poetycki Krzysztofa Grabonia, połączony z promocją nowego tomiku wierszy Ucieczka od niepamięci. Tym samym powiększył się dotychczasowy dorobek poetycki autora, obejmujący następujące zbiory: Wschód i zachód, Dziennik studenta, Próbę inicjacji, Panoramę zwierzeń oraz Szelest otchłani.

Mottem spotkania był fragment wiersza Erupcja przeciwieństw: Jeśli nie rozumiesz poezji, nie rozumiesz człowieka. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele środowiska samorządowego, osoby związane z instytucjami kultury i oświaty.

Bohater spotkania autorskiego to młody człowiek, absolwent kulturoznawstwa i polonistyki w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Ponadto ukończył Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie. Obecnie należy do Stowarzyszenia Autorów Polskich, Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Krośnie oraz Krośnieńskiego Klubu Literackiego RCKP.

Spotkanie miało charakter dyskusji panelowej. Rozpoczęło się od krótkiego przedstawienia sylwetki autora oraz jego twórczości. Następnym punktem programu było zaprezentowanie i omówienie wybranych wierszy przez twórcę, po czym zebrani goście mieli możliwość zadawania pytań, zakupienia tomiku z dedykacją i autografem.

Najnowszy tomik Krzysztofa Grabonia to próba podsumowania dotychczasowego życia, nieosiągniętych sukcesów, nadziei i niespełnionych marzeń. W swoich utworach powraca do okresu studiowania, zdawanych egzaminów, sesji poprawkowych czy studenckiego życia. Dorota Szumilas we wstępie do wydanego tomiku zaznaczyła, że: Wiersze poety są perełkami refleksji, wytchnieniami między kolejnymi egzaminami, etapami, krokami. […] Wskazują na pewien nowy tryb życia wyznaczony przez podjęte wyzwania. Czy koneserzy poezji i zwykli zjadacze chleba zgodzą się z jej słowami, trudno powiedzieć. Poezja może być rozumiana i oceniana na różny sposób, często bywa tak, że czytelnik widzi świat opisany nieco inaczej niż sam autor.

Barbara Gładysz

DSC_0278 DSC_0320

fot. Piotr Sobota