Konkurs plastyczny na „pisanki, palmy i ozdoby wielkanocne”

Wielkanoc to najradośniejsze, najbardziej wiosenne, kwitnące i pachnące święta, które są dobrą okazją, by móc wykonywać wiele symboli, wiążących się w ludowych zwyczajach z okresem poprzedzającym Zmartwychwstanie Pańskie. Różnorodność materiałów i technik, którymi uczestnicy konkursu mogli się wykazać, świadczyć może o ogromnej fantazji i pomysłowości twórców. Warto podtrzymywać tę piękną tradycję.

Muzeum Regionalne w Brzozowie już po raz kolejny zorganizowało konkurs, którego tematem było wykonanie pisanki, palmy lub ozdoby wielkanocnej. Skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Brzozów.

Celem konkursu była promocja młodych talentów i artystów wśród uczniów, popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą; pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia  pisanek i palm w obrzędowości ludowej; tworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci i młodzież własnych pomysłów i technik wykonania prac konkursowych oraz form ich zdobienia; rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży.

Przedmiotem konkursu było wykonanie pisanki, palmy lub ozdoby wielkanocnej. Zaproponowano techniki realizacji prac konkursowych na: pisanki, kraszanki, wydmuszki (inne techniki zdobienia jaj); na najładniejszą i najbardziej oryginalną palmę (dł. maks. 50 cm) z wykorzystaniem materiałów naturalnych: żarnowca, bukszpanu, bazi, suchych kwiatów, krepy, wstążki, bibuły itd.; na obrusy i serwetki o motywach wielkanocnych i wiosennych; na ozdoby wielkanocne w formie wianków, koszyczków, baranków itp.

Podsumowanie konkursu odbyło się w poniedziałek 28 kwietnia br. w sali wystaw czasowych brzozowskiego muzeum. Udział w nim wzięli uczniowie wraz z opiekunami, w imieniu burmistrza Brzozowa Józefa Rzepki – naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Urzędu Miejskiego Stefan Szarek oraz pracownicy muzeum. Dyrektor brzozowskiego muzeum Mariusz Kaznowski bardzo serdecznie powitał dzieci i młodzież, składając im gratulacje za ich aktywność twórczą i talent, które przekładają się na wysoki poziom tegorocznych prac konkursowych.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 173 pomysłowe i starannie wykonane różnymi technikami prace. Udział w nim wzięło 169 młodych artystów, uczniów z siedmiu szkół, a mianowicie: ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie, Zespołu Szkół w Górkach, Zespołu Szkół w Grabownicy Starzeńskiej, Zespołu Szkół nr 1 w Humniskach, Zespołu Szkół nr 2 w Humniskach, Zespołu Szkół nr 2 w Przysietnicy oraz Szkoły Podstawowej w Zmiennicy.

Spośród prac, które wpłynęły na konkurs plastyczny, komisja konkursowa przy wyborze tych najlepszych kierowała się przede wszystkim techniką wykonania, pomysłem, zgodnością z tematyką, ciekawym doborem materiałów, starannością oraz pomysłowością, estetyką i czasochłonnością.

Ze względu na dość wyrównany poziom wykonania prac konkursowych, komisja, w której skład weszły: Agnieszka Adamska, Marzena Kędra i Monika Sowińska, podjęła decyzję o nieprzyznawaniu I, II i III miejsca, tylko o wyróżnieniu najlepszych prac. Jurorki zadecydowały także o przyznaniu wszystkim uczestnikom dyplomów za udział oraz drobnych upominków. Biorąc pod uwagę wartości artystyczne prac i ich zgodność z wymogami regulaminu, jury przyznało następujące wyróżnienia:

–  w kategorii pisanek: Jowita Szul – Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, Zuzanna Stachura – Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej, Celina Winczowska – Zespół Szkół w Górkach, Magdalena Kozłowska – Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej, Izabela Kożokar – Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie, Wiktoria Szczepanek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie, Adrianna Ryba – Zespół Szkół nr 1 w Humniskach, Wiktoria Gładysz – Zespół Szkół nr 2 w Przysietnicy;

–  w kategorii palm: Magdalena Prach – Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, Marcel Suwała – Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej, Sławomir Czyż – Szkoła Podstawowa w Zmiennicy;

w kategorii ozdób wielkanocnych: Karolina Mazur – Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej, Mateusz Suwała – Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej, Grzegorz Bieńczak – Zespół Szkół nr 2 w Humniskach, Jakub Cybuch – Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej, Julia Kosztyła – Szkoła Podstawowa w Zmiennicy, Alicja Woś – Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej, Jakub Wojnowski – Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej, Wiktoria Oleniacz – Zespół Szkół w Grabownicy Starzeńskiej.

Dziękujemy wszystkim autorom ciekawych prac, którzy wzięli udział w konkursie, jednocześnie życząc im, aby dalej rozwijali zainteresowania artystyczne i poznawali polskie tradycje. Słowa podziękowania kierujemy również do opiekunów za pomoc i zaangażowanie w realizację konkursu.

Dziękujemy również za ufundowanie nagród w konkursie Urzędowi Miejskiemu w Brzozowie.

ag

DSC_0185 DSC_0198 DSC_0232 DSC_0234 DSC_0258

fot. M.A.J.